[1]
T. Rokicki, „Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec”, PRS, t. 8, s. 164–173, wrz. 2009.