[1]
A. Mrówczyńska-Kamińska, „Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna”, PRS, t. 5, s. 96–108, grudz. 2008.