[1]
L. Wicki, „Finansowanie hodowli roślin w Polsce”, PRS, t. 5, s. 182–193, grudz. 2008.