[1]
T. Rokicki, „Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego”, PRS, t. 2, s. 106–113, grudz. 2007.