Obi-Egbedi, O., J. Hussayn, i I. Oluwatayo. „Trade Liberalization Policy and Competitiveness of Cocoa Beans Exports in Nigeria (1961-2017)”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 21, nr 1, marzec 2021, s. 4-15, doi:10.22630/PRS.2021.21.1.1.