Pasińska, D. „Handel Zagraniczny Produktami mięsnymi Polski Z Japonią W Latach 2004-2019”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 21, nr 1, marzec 2021, s. 16-32, doi:10.22630/PRS.2021.21.1.2.