Rathnachandra, S. D., i S. P. Malkanthi. „Female Farmers’ Agricultural Information Needs and Food Production: A Case Study of Imbulpe Ds Division in Sri Lanka”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 21, nr 2, czerwiec 2021, s. 22-32, doi:10.22630/PRS.2021.21.2.7.