Malkanthi, S. P. „Outlook of Present Organic Agriculture Policies and Future Needs in Sri Lanka”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 21, nr 3, wrzesień 2021, s. 55-72, doi:10.22630/PRS.2021.21.3.13.