Malkanthi, S. P., S. D. Rathnachandra, i W. R. N. Weerasinghe. „Consumers’ Awareness on Organic Food: Case of Urban Sri Lanka”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 21, nr 4, grudzień 2021, s. 25-36, doi:10.22630/PRS.2021.21.4.14.