Kucharska, B., i M. Malinowska. „Pokolenie Y Na Rynku żywności – Perspektywa placówek Gastronomicznych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 40-51, doi:10.22630/PRS.2020.20.1.4.