Zalewski, A. „Zmiany wartości zużytych nawozów I środków Ochrony roślin W Krajach Unii Europejskiej W Latach 2010-2018”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 78-87, doi:10.22630/PRS.2020.20.1.7.