Parlińska, M., J. Jaśkiewicz, i I. Rackiewicz. „Wyzwania Dla Rolnictwa związane Ze Strategią Europejski Zielony Ład W Okresie Pandemii”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 20, nr 2, czerwiec 2020, s. 22-36, doi:10.22630/PRS.2020.20.2.10.