Hubeni, Y., O. Krupa, V. Krupa, i S. Tsiolkovska. „The Foreign Economic Vector of Agribusiness Activity in the Western Region of Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 20, nr 4, grudzień 2020, s. 29-46, doi:10.22630/PRS.2020.20.4.20.