Bednarczuk, A., i J. Śleszyński. „Marnotrawstwo żywności W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 4, grudzień 2019, s. 19-30, doi:10.22630/PRS.2019.19.4.53.