Góral, J., i W. Rembisz. „Marże Marketingowe I wartości Dodane W łańcuchu Dostaw żywności W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 4, grudzień 2019, s. 47-57, doi:10.22630/PRS.2019.19.4.55.