Pasińska, D. „Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej W Handlu Zagranicznym Produktami wołowymi”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 4, grudzień 2019, s. 80-92, doi:10.22630/PRS.2019.19.4.58.