Pawlak, K., i W. Poczta. „Handel wewnątrzgałęziowy W Wymianie Produktami Rolno spożywczymi UE Z USA”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 4, grudzień 2019, s. 93-102, doi:10.22630/PRS.2019.19.4.59.