Kowalska, A., i K. Gurkowa. „Changes in Potato Production and Consumption in Poland in 2001-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 3, wrzesień 2019, s. 46-56, doi:10.22630/PRS.2019.19.3.45.