Szczebyło, A., E. Halicka, M. Jackowska, i K. Rejman. „Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 3, wrzesień 2019, s. 85-96, doi:10.22630/PRS.2019.19.3.49.