Zabolotnyy, S., N. Wasilewska, i M. Wasilewski. „Financial Sustainability and Value of Joint-Stock Companies from Food Industry in Central and Eastern Europe”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 1, marzec 2019, s. 153-61, doi:10.22630/PRS.2019.19.1.14.