Anielak, K. „Fintech As a Source of Financial Innovations on the Polish Financial Services Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 19, nr 1, marzec 2019, s. 162-71, doi:10.22630/PRS.2019.19.1.15.