Pawlak, K., i K. Sowa. „Zmiany W Produkcji I Handlu Soją W Polsce I Wybranych Krajach UE”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 20, nr 3, wrzesień 2020, s. 26-35, doi:10.22630/PRS.2020.20.3.15.