Mroczek, R. „Rynek mięsa W Polsce W Dobie Koronawirusa SARS-Cov-2”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 20, nr 3, wrzesień 2020, s. 53-65, doi:10.22630/PRS.2020.20.3.17.