Klepacka, A., i M. Bagińska. „The Use of CSR Measurement Matrix in the Aspect of Sustainable Development”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 1, marzec 2018, s. 80-87, doi:10.22630/PRS.2018.18.1.7.