Komorowska, D. „Wyniki Produkcyjne I Ekonomiczne Gospodarstw Ogrodniczych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 1, marzec 2018, s. 111-20, doi:10.22630/PRS.2018.18.1.10.