Tereszczuk, M., i R. Mroczek. „Wydajność Pracy I Koncentracja Produkcji W Polskim przemyśle spożywczym Na Tle krajów UE-28”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 1, marzec 2018, s. 299-08, doi:10.22630/PRS.2018.18.1.27.