Bajan, B., i A. Mrówczyńska-Kamińska. „Przepływy międzygałęziowe W Sektorze Rolno żywnościowym W Chinach”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 7-19, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.30.