Kłobukowski, F., M. Skotnicka, i M. Śmiechowska. „Możliwości Wykorzystania Karobu (Ceratonia Siliqua) W Sektorze żywnościowym I żywieniowym”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 140-8, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.41.