Łukiewska, K., i M. Juchniewicz. „Bariery Rozwoju Gospodarstw Rolnych użytkujących Grunty Z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 207-1, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.48.