Parlińska, M., i A. Pagare. „Food Losses and Food Waste Versus Circular Economy”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 228-37, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.50.