Radzymińska, M., D. Jakubowska, i E. Siemianowska. „Postawy młodych konsumentów Wobec Ekologicznych produktów Piekarniczych I Cukierniczych – Studium Przypadku”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 238-4, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.51.