Sieczko, A., i L. Sieczko. „Determinanty Popytu usług Agroturystycznych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 259-6, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.53.