Świetlik, K. „Światowe I Krajowe Ceny żywności W Latach 2016-2017”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 291-02, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.56.