Żmija, D. „Efektywność Wykorzystania środków Pomocowych WPR współfinansujących Projekty Inwestycyjne Na przykładzie małych Gospodarstw Rolnych województwa małopolskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 334-41, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.60.