Żmija, K. „Determinanty I Perspektywy Prowadzenia działalności Rolniczej W małych Gospodarstwach Rolnych Z Pozarolniczą działalnością Gospodarczą”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 2, czerwiec 2018, s. 342-5, doi:10.22630/PRS.2018.18.2.61.