Buriak, R., V. Artish, i M. Orlykovskyi. „Management and Certification Process for Organic Production in Ukraine and Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 3, wrzesień 2018, s. 59-66, doi:10.22630/PRS.2018.18.3.66.