Czyżewski, A., i J. Staniszewski. „Zrównoważona Intensyfikacja Rolnictwa Jako Kombinacja efektywności nakładów Ekonomicznych I środowiskowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 3, wrzesień 2018, s. 80-90, doi:10.22630/PRS.2018.18.3.68.