Klepacka, A., W. Florkowski, i K. Wójcik. „Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 3, wrzesień 2018, s. 165-72, doi:10.22630/PRS.2018.18.3.75.