Pawlak, K. „Zdolność Konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA I Kanady Na Rynku światowym”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 3, wrzesień 2018, s. 248-61, doi:10.22630/PRS.2018.18.3.83.