Skotnicka, M., K. Karwowska, i M. Śmiechowska. „The Problem of Food Waste in Different Types of Households on the Example of the Residents of Poland and Polish People Residing in the United Kingdom – Pilot Study”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 3, wrzesień 2018, s. 282-94, doi:10.22630/PRS.2018.18.3.86.