Mroczek, R. „Pozycja przemysłu spożywczego W łańcuchu żywnościowym W Polsce Na przełomie XX/XXI Wieku”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 23-37, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.94.