Pasińska, D. „Handel Zagraniczny Produktami Kurzymi W Latach 2012-2017”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 38-49, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.95.