Szajner, P. „Ewolucja światowego Rynku Piwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 60-68, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.97.