Aboelnaga, S. „The Necessary Modification of the Regional Development Methods Regarding to Climate Change Along the Nile River”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 69-79, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.98.