Balanovska, T., i B. Wyrzykowska. „The Requirements of the Contemporary Labour Market for Professionals”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 92-101, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.100.