Bąk-Filipek, E. „Changes in the EU Beef Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 102-11, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.101.