Bednarz, J., i M. Zuba-Ciszewska. „Produkcja Mleka Ekologicznego W Polsce. Koncentracja Czy Rozproszenie?”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 112-21, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.102.