Grużewska, A., M. Gugała, i K. Zarzecka. „Analiza Rynku owoców Jagodowych – Wybrane Elementy”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 152-61, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.106.