Gruziel, K., i M. Raczkowska. „The Taxation of Agriculture in the European Union Countries”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 162-74, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.107.