Jarzębowski, S., i N. Bezat. „Innovative Tools and Techniques As a Factor Supporting Small and Medium Enterprises in the Agri-Food Sector”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 192-8, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.110.